17 Raap uw kramerij weg uit het land, gij inwoneres der vesting!