15 Omdat gij zegt: de HEERE heeft ons profeten naar Babel verwekt;