15 Want een stem verkondigt van Dan af, en doet ellende horen van het gebergte van Efraim.