1 Het woord des HEEREN, dat tot den profeet Jeremia geschied is tegen de heidenen.