19 Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten.