3 En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils;