1 De last van Babel, dien Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft.