10 De woeste stad is verbroken, al de huizen staan gesloten, dat er niemand inkomen kan.