3 De hovaardige kronen der dronkenen van Efraim zullen met voeten vertreden worden.