24 En die dwalende van geest zijn, zullen tot verstand komen, en de murmureerders zullen de lering aannemen.