11 Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.