12 Hoort naar Mij, gij stijven van harte, gij, die verre van de gerechtigheid zijt!