22 Maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt de HEERE.