3 Ik bekleed den hemel met zwartheid, en stel een zak tot zijn deksel.