4 Ziet, Ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken.