21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.