4 Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen; en het huis werd vervuld met rook.