8 Wie zijn deze, die daar komen gevlogen als een wolk, en als duiven tot haar vensters?