2 En hem werden zeven zonen en drie dochteren geboren.