16 Bij Hem is kracht en wijsheid; Zijns is de dwalende, en die doet dwalen.