26 Hij loopt tegen Hem aan met den hals, met zijn dikke, hoog verhevene schilden.