6 Weet nu, dat God mij heeft omgekeerd, en mij met Zijn net omsingeld.