20 Dat zijn ogen zijn ondergang zien, en hij drinkt van de grimmigheid des Almachtigen!