4 Is het om uw vreze, dat Hij u bestraft, dat Hij met u in het gericht komt?