9 Zij rukken het weesje van de borst, en dat over den arme is, nemen zij te pand.