4 Indien mijn lippen onrecht zullen spreken, en indien mijn tong bedrog zal uitspreken!