17 Ik zal mijn deel ook antwoorden, ik zal mijn gevoelen ook vertonen.