4 De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt.