12 Ook waarlijk, God handelt niet goddelooslijk, en de Almachtige verkeert het recht niet.