28 Welke de wolken uitgieten, en over den mens overvloediglijk afdruipen.