Job 42:1

1 Toen antwoordde Job den HEERE, en zeide: