28 Deze dingen zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende.