29 Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op, en ging tot Hem.