36 De Joden dan zeiden: Ziet, hoe lief Hij hem had!