7 Daarna zeide Hij verder tot de discipelen: Laat ons wederom naar Judea gaan.