8 Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.