37 En wederom zegt een andere Schrift: Zij zullen zien, in Welken zij gestoken hebben.