24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.