59 Deze dingen zeide Hij in de synagoge, lerende te Kapernaum.