40 Velen dan uit de schare, deze rede horende, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet.