43 Er werd dan tweedracht onder de schare, om Zijnentwil.