30 Als Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem.