1 En Jona bad tot den HEERE, zijn God, uit het ingewand van den vis.