6 En den haas, want hij herkauwt wel, maar verdeelt den klauw niet; die zal u onrein zijn.