16 Verder deed hij het brandoffer toebrengen, en maakte dat toe naar het recht.