20 En zij legden het vet op de borsten; en hij stak dat vet aan op het altaar.