40 En kwam in het huis van Zacharias, en groette Elizabet.