8 En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde.