16 En anderen, Hem verzoekende, begeerden van Hem een teken uit den hemel.