12 Want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet.